Mesafeli Satış Sözleşmesi

1- TARAFLAR

1.1. SATICI

Ünvanı :     Minera Su Arıtma
Adresi :     Tatlısu Mah. Şanlı Cad. No: 90/4 Ümraniye/İSTANBUL
Telefon :     0 216 540 81 10
Faks :     0 212 355 07 65

1.2. ALICI

Adı Soyadı / Ünvanı :     ....................................... (kısaca "Müşteri" olarak anılacaktır)
Adresi :     .......................................
Telefon :     .......................................
Fax :     .......................................


2- KONU

Minera Su Arıtma’nın internet sitesi (http://www.minerasuaritma.com/onlinemagaza)'da "Müşteri" tarafından elektronik ortamda aşağıda 3. maddede özellikleri ve fiyatı belirtilen sözleşme konusu ürünün/ürünlerin satışı ve yurt içinde teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

 

3- SATIŞI YAPILAN ÜRÜNE AİT BİLGİLER

Ürünün özellikleri, fiyatı ve diğer bilgiler şu şekildedir;
Açıklama     Miktar     Birim Fiyatı     Fiyatı
KDV     ............     ............     ............
NAKLİYE BEDELİ     ............     ............     ............
ÖDENECEK TOPLAM BEDEL     ............     ............     ............
Ödeme Şekli     ............     ............     ............
Teslim yapılacak adres     ............     ............     ............
Fatura adresi     ............     ............     ............

Teslimat, Minera Su Arıtma tarafından kargo aracılığı ile yukarıda belirtilen teslimat adresine sipariş onaylandıktan sonra 10 iş günü içinde yapılacaktır. Resmi tatiller, dini/milli bayram günleri ve senenin son 4 günü bu süreden sayılmaz. Teslimat sırasında Müşteri ürünü muayene ettikten sonra teslim tutanağını imzalayacaktır. Müşteri, bu teslim tutanağını imzalamakla, ürünü tam, eksiksiz ve hasarsız olarak teslim aldığını beyan etmiş olacaktır. Teslim anında Müşteri'nin adresinde bulunmaması durumunda dahi Minera Su Arıtma edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Müşteri'nin ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Minera Su Arıtma'ya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Müşteri'ye aittir. Kargo/nakliye ücreti fiyatlara dahil edilir. Fiyat dahil işbu vaatlerin geçerliliği sipariş tarihinden itibaren 30 gündür.


4- CAYMA HAKKI

Minera Su Arıtma, 3. maddede bilgileri yer alan ürünün, yine aynı maddede yer alan teslim yapılacak adresteki kişiye (kuruluşa) tesliminden itibaren, Müşteri'nin ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde; ürünü tahrip etmeden/bozmadan, ambalajını yırtmadan/atmadan, ambalajın içinden çıkan tüm dokuman ve aksesuarlarla birlikte kendisine teslim edildiği andaki durumu ile aynen reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin tarafına ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder.

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, hijyenik mal/hizmetlerdir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

Müşteri cayma hakkını kullanmak isterse, süresi içinde Minera Su Arıtma’nın 0216 540 81 10 numaralı telefonunu aramak suretiyle Minera Su Arıtma’ya cayma beyanında bulunmalıdır.

İade edilecek ürünlerin kargo bedeli müşteri tarafından karşılanır. Ürün veya ürünler tarafımızdan teslim alındıktan ve iadeniz onaylandıktan sonra ücret iadesi 10 iş günü içerisinde iade edilir.


5- GENEL HÜKÜMLER

5.1.     "Müşteri", http://www.minerasuaritma.com/onlinemagaza internet sitesinde satışı yapılan ürüne ait 3. maddede belirtilen temel özellikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda bu hususlara ilişkin gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder.

5.2.     "Müşteri" işbu sözleşme konusu ürüne ilişkin teslimatın süresinde ve doğru bir şekilde yapılması için ödeme işlemlerini internet sitesinde verilen bilgilere göre gerçekleştirmesi ve teslimata ilişkin adres ve kişi bilgilerini doğru ve eksiksiz doldurması gerektiğini beyan ve kabul etmiştir.

5.3.     "Müşteri"nin satın aldığı sözleşme konusu ürün/ürünler, ürün bedelinin eksiksiz ödenmiş olması kaydıyla, müşterinin teslimatın yapılmasını istediği adrese sipariş onayından itibaren 10 iş günü içinde ve en geç 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla, teslim yapılacak adresteki kişiye teslim edilir.

5.4.     "Müşteri", teslim edilecek adres ve kişi olarak kendisinden başka bir kişi veya kuruluşu göstermiş ise bu kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Minera Su Arıtma sorumlu tutulamaz.

5.5.     "Müşteri" satın almış olduğu sözleşme konusu ürünü teslim sırasında muayene etmelidir.

5.6.     Minera Su Arıtma sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.7.     Minera Su Arıtma, hava muhalefeti, genel grev, ulaşımın kesilmesi gibi mücbir sebeplerle ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sözleşme konusu ürünün tesliminin imkansızlaşması sonucu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu "Müşteri"ye bildirmek zorundadır. Bu takdirde Minera Su Arıtma'nın sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan "Müşteri" dilerse mücbir sebebin ortadan kalkmasını bekleyebileceği gibi eşit kalite ve fiyatta başka bir ürünü talep edebilir veya ödemiş olduğu bedelin iadesini isteyebilir. Minera Su Arıtma, bedel iadesi talep edildiği takdirde bedeli 10 gün içinde müşteriye iade etmekle yükümlüdür.

5.8.     Minera Su Arıtma internet sitesinde ürünlere ilişkin teknik nedenlerden kaynaklanabilecek hatalardan sorumlu değildir.

5.9.     "Müşteri", Minera Su Arıtma'nın her türlü kayıt, belge, bilgisayar ve ses kayıtlarının bağlayıcı olacağını, aksinin ancak yazılı belge ile ispatlanabileceğini kabul eder.

5.10.     Bu sözleşmede hüküm olmadığı hallerde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

5.11.     Müşteri, verdiği kişisel ve alışveriş bilgilerinin  Minera Su Arıtma’nın kampanya uygulamaları sunulması amacıyla kendisi ile iletişime geçmesini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.12.     İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türk kanunları uygulanacak ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.


6- YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme taraflar arasında .......... tarihinde akdedilmiştir. "Müşteri"  gerek sipariş verilmeden önce internet sitesinde gerekse de sipariş verildikten sonra iş bu sözleşmeyi okuduğunu, içerdiği tüm bilgi ve koşulları kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.


Sepet  

Ürün yok

Kargo TL 0.00
Toplam TL 0.00

Sepet Kasaya git